About Belle Flo

Belle Flo, gelegen in het stokstraatkwartier, bevindt zich in het historisch hartje van Maastricht. Het pand vindt zijn oorsprong in de 17e en 18e eeuw wanneer het gebouwd en gerenoveerd werd.

Het opknappen van de Stokstraat en het Stokstraatkwartier is bijzonder te noemen. In plaats van totale sloop van panden (in die tijd vaak de norm) om er nieuwbouw voor in de plaats te bouwen, besloot men anders. Het aangezicht van de stad moest gespaard worden.

Onherstelbare panden kregen soms een gevel afkomstig uit andere straten. Wel werden achterhuizen en gebouwtjes op binnenplaatsen gesloopt om meer lucht te brengen. Het doel was om er een uitgebreid en luxe winkelgebied van te maken. In 1973, tijdens de opening van de geheel gerenoveerde straat, was dit een feit.

Mede door de economische bloei in de jaren negentig, floreerden de ondernemers en kreeg de Stokstraat de sfeer van exclusiviteit die het vandaag de dag nog heeft.

Belle Flo, located in the stokstraat quarter, is located in the historic heart of Maastricht. The property has its origins in the 17th and 18th centuries when it was built and renovated. The renovation of the Stokstraat and the Stokstraatkwartier can be called special. Instead of total demolition of buildings (often the norm at the time) to build new buildings instead, it was decided differently. The face of the city had to be spared. Irreparable buildings sometimes received a facade from other streets. Secret annexes and buildings in courtyards were demolished to provide more air. The goal was to make it an extensive and luxurious shopping area. In 1973, during the opening of the completely renovated street, this was a fact. Partly due to the economic boom in the nineties, the entrepreneurs flourished and the Stokstraat got the atmosphere of exclusivity that it still has today.